ኩርናዕ ናይ ወለዲ

ምንጭታት፣ ሓገዛት፣ ጠቃሚ ምርኻባት፣ ክፈልጡ ንዝደልዩ ወለዲ

ኩርናዕ ናይ ወለዲ

ኮርስ ንምውላድ ዘዳልው ብዝተፈላለዩ ተሓባበርትን፣ ቋንቋታትን :

ኣዳፕሽን (ከም ውላድካ ጌርካ ምእላይ)ተቀበለቲ ስድራቤታት Adoption et familles d’accueil

Soutien à la parentalité:

ቦታ ናይ ህጹጽ ኩነታት፣ ቀዳማይ ረድኤት

ንዘራረብ :

ቋንቋ

ምስማዕ :

ንባብ:

ኣብ ስንክልና ዘሎ ቆልዓ

ሓዘን፣ምፍልላይ ናይ ወለዲ፣ ሓደ ካብ ወለዲ ምስ ዝሓምም

ናይ ትምህርቲ ጸገማት፣ ርክባት፣ ማሕበራውነት ወይ ፋይናንሳዊ

ንጥፈታት ወላዲ ቆልዓ

መራኸቢ ስፍራ

Neuchâtel :

La Chaux-de-Fonds :

  • ቦታ ናይ መውዓሊ ኣብ La Chaux-de-Fonds ቆልዑ ካብ ዝውለዱ ክሳብ 4 ዓመት ምስ እኹል ሰብ ይስነዩ። እዚ ስፍራ፣ ብሞያውያን ጉጅለ ዝተደገፈ፣ ንኹሉ ሰብ ብዘይ ቅድመ-ምዝገባ ክፉት እዩ። La Trottinette

ዝርዝር ናይ ቤት ትምህርትታት ኣብ ካንቶን Neuchâtel

Conception: PointK et Benjamin Floch