பெற்றோருக்கான பக்கம்

ஆர்வமுள்ள பெற்றோருக்கான வளங்கள், உதவியாளர்களுக்கான பயனுள்ள இணைப்புகள்.

பெற்றோருக்கான பக்கம்

வெவ்வேறு பங்காளர்களால் மற்றும் பல்வேறு மொழிகளில் மகப்பேற்றுக்கான சம்மந்தமான தயாரிப்பு வகுப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன :

தத்தெடுப்பு மற்றும் வளர்ப்பு குடும்பங்கள்

Soutien à la parentalité:

சில நிர்வாகப் படிகளை பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய விடையங்களை.

சிறு குழந்தைகளுக்கான மருத்துவச்சி மற்றும் செவிலியர்: முதல் தருணங்களுக்கு உதவி ;

தம்பதியர் மற்றும் குழந்தையின் வருகை:

இளம் அம்மாக்களுக்கு: SOS futures mamans :

அப்பாக்களுக்கு

இளம் பெற்றோருக்கு

அவசர நிலை மேலாண்மை, முதலுதவி

ஒன்றாக தொடர்புகொள்வோம்

மொழி:

கேட்டுதல் :

வாசிப்பு :

குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகள் :

இறப்பின் துக்கம், பெற்றோர் விவாகரத்து, பெற்றோரின் நோய் :

கல்வி, மற்றவர்களோடு தொடர்புகொள்வது, சமூக மற்றும்/அல்லது நிதி சிக்கல்கள் :

பெற்றோர்-குழந்தை நேரத்தை பகிர்ந்து, சேர்ந்து விளையாடுதல் ;

சந்திக்கும் இடங்கள்

Neuchâtel :

La Chaux-de-Fonds :

  • La Trottinette : பிறப்பு முதல் 4 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு La Chaux-de-Fonds-இல் ஒரு வரவேற்பு இடம் இது (பிள்ளையுடன் ஒரு பெரியவர் வரவேண்டும்). தொழில் வல்லுநர்கள் குழுவால் ஆதரிக்கப்படும் இந்த இடம், முன் பதிவு இல்லாமல் அனைவருக்கும் திறந்திருக்கும்.

Neuchâtel மாநிலத்தில் உள்ள பாடசாலைகளின் பட்டியல்.

பன்முக கலாச்சார ஒருங்கிணைப்புத் துறையின் (Service de la cohésion multiculturelle COSM) ஆலோசனை மற்றும் தகவல்.

RECIF

Ecole mosaïque-மூலமாக பிரெஞ்சு மொழி பாடங்கள்.

மொழி சார்ந்த ஒருங்கிணைப்பு பாடசாலை மற்றும் விளக்கம் (Ecole de langue intégration et ouverture – ELIO) :

Caritas-இல் பிரெஞ்சு பட்டறை ;

CEFNA மூலமாக பிரெஞ்சு பாடம் ;

பன்முக கலாச்சார ஒருங்கிணைப்புத் துறையின் (Service de la cohésion multiculturelle – COSM) குடிமை ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் அறிவு திட்டம்.

Conception: PointK et Benjamin Floch