Shaqada

Liiska maktabadda

Bogaan wuxuu qoysaska iyo aqoonyahannada  siin doonaa cinwaanno buugga kusaabsan isdhexgalka labada dhaqan.

Makatabadda dhalinyarad ee gobolka  Neuchâtel waxey bixiyaan buugaag farbadan oo kuqoran afaf kala duwan-. Cinwaanda qaarkood :

Macluumaad dheeri ah ookusaabsan akhriska iyo ilmaha :

Kudhashay akhriska : http://www.nepourlire.ch (Bugaag yar yar kusharaxan luuqado badan : http://www.nepourlire.ch/buchstart/fr/soutien_materiel/documents/depliant_multilingue.pdf)

 

Ugu danbeyntii, Maktabada aduunka waa maktabadd dhaqameed, kasoo suuragalisay in dad badan oo gobollka degan iney dhaqankooda heystaan, qoralahaan iyo aqris ahaan iyo luuqada faransiskana kabartaan. http://bibliomonde.ch/

Conception: PointK et Benjamin Floch